"Biuro Księgowe Vivendum Sp. z o.o."

O firmie

Usługi księgowe Outsourcing księgowości znacząco podnosi komfort życia przedsiębiorcy i pozwala skupić się na głównej działalności. Zwłaszcza gdy swoją rachunkowość powierzy się kompetentnym specjalistom, angażującym się w funkcjonowanie firmy. Nie ograniczamy się jedynie do ewidencji rachunków i faktur. Obsługując Państwa firmę, patrzymy na nią całościowo i chętnie doradzamy w zakresie podatków, optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków.

Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego. Skala działalności ani branża nie mają dla nas znaczenia.

W ramach świadczonych usług księgowych:

 • prowadzimy księgi handlowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtową i karty podatkowej,
 • prowadzimy ewidencję VAT (proponujemy również pełną obsługę zwrotu VAT – płatność tylko za efekty!),
 • sporządzamy (i wysyłamy) deklaracje i sprawozdania do urzędów,
 • reprezentujemy Państwa przed organami podatkowymi,
 • sporządzamy bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie raporty (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzamy konsolidację sprawozdań finansowych.
  Usługi kadrowo-płacowe W uzupełnieniu do outsourcingu księgowego polecamy pełną obsługę spraw kadrowych i płacowych. Możemy Państwa wyręczyć we wszystkich czynnościach związanych z zatrudnieniem pracowników – tych jednorazowych, polegających na zgłoszeniu do odpowiednich organów, jak i tych żmudnych, comiesięcznych. Niestraszne nam prowadzenie dokumentacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwu pozostanie jedynie wypłata wynagrodzeń i uścisk ręki w podziękowaniu za ich pracę.

W ramach świadczonych usług kadrowo-płacowych:

 • rejestrujemy pracowników w ZUS,
 • naliczamy wynagrodzenia i przygotowujemy ich przelewy,
 • sporządzamy deklaracje do ZUS i US, jak również PFRON,
 • obsługujemy wszelkie umowy z pracownikami i podwykonawcami, wymaganymi m.in. przepisami Kodeksu Pracy,
 • administrujemy teczkami osobowymi,
 • kontrolujemy ważnoś
 • okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencję urlopów, zwolnienia lekarskie i inne absencje,
 • sporządzamy i przekazujemy informacje i zaświadczenia przeznaczone dla pracowników (w tym: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy),
 • raportujemy do GUS,
 • przygotowujemy raporty kadrowe, półroczne i roczne.